Jesting Eiendomsservice – bistand når du trenger det

Vi har spesialisert oss innenfor bistand av pårørende, offentlige etater, bobestyrere, forsikringsselskaper og begravelsesbyrå ifm skader etter dødsfall eller sosialt forfall.

Hva vi gjør

Vårt spesialområde er luktsanering etter dødsfall. Vi er fullt klar over de utfordringene som kan oppstå, og vi tar dette ansvaret på alvor. Med vår ekspertise og avanserte teknikker kan vi effektivt eliminere ubehagelige lukter og desinfisere området som har vært utsatt.

Hvem vi er

Jesting Eiendomsservice AS ble opprettet i 2006. Vi har spesialisert oss innenfor bistand av pårørende, offentlige etater, bobestyrere, forsikringsselskaper og begravelsesbyrå ifm skader etter dødsfall eller sosialt forfall. Vi dekker hovedsakelig østlandsområdet, men kan i vanskelige saker reise ut i hele Norge.