Fotoplasmabehandling / Ozonbehandling

Fotoplasmabehandling / Ozonbehandling

Ved vond lukt er det gjerne nødvendig å både fjerne kilden til lukten og rense luften som har blitt infisert av vonde gasser. I mange år har ozonbehandling vært en sikker metode for å fjerne vonde lukter. I dag er det derimot flere – og mer miljøvennlige – metoder tilgjengelig. I Jesting Eiendomsservice behandler vi vond lukt med fotoplasmabehandling.

Hva er fotoplasmabehandling?

Fotoplasmabehandling som inneholder ozon og andre komponenter brukes ofte i forbindelse luktsanering. Dette er i dag en kjent metode for å fjerne vond lukt, både fra boliger, biler og tekstiler. Til fotoplasmabehandling benyttes et apparat som renser luften. Apparatet er effektivt i bruk og sørger for å eliminere lukten, ikke bare kamuflere den.

Hvordan fungerer det?

Fotoplasma baserer seg på å bryte ned molekylstrukturer i gasser. Ettersom lukt også er en gass, vil derfor denne behandlingen være svært effektiv i bekjemping av vonde lukter. Ved bruk av fotoplasmabehandling trekkes luktmolekyler gjennom en vifte i apparatet. Luften blir deretter utsatt for ozon som sørger for å ødelegge luktmolekylene. Resterende komponenter vil være karbondioksid og vanndamp. Lukten dette etterlater seg vil minne om friskheten du lukter etter du henter inn klær som har vært ute til lufting på vinteren.

Hvorfor fotoplasma istedenfor ozonbehandling?

Ozon, som er en sterk oksidant, kan bidra til å nøytralisere og eliminere lukt og skadelige mikroorganismer, men alene kan ozonbehandling ha en negativ innvirkning. Høye nivåer av ozon kan være skadelige for mennesker, dyr og materialer. Sett opp mot ozonbehandling vil fotoplasma ha en mindre skadelig effekt på omgivelsene rundt. Nettopp derfor er dette den foretrukne løsningen hos oss for å fjerne vonde lukter i luften.

Trenger du hjelp med å fjerne vonde lukter etter dødsfall? Ta kontakt med oss. Vi utfører fotoplasmabehandling og nødvendige tiltak for å få boligen tilbake i god stand. Ved oppmøte tar vi alltid hensyn til pårørende, og kjører uten logo på våre firmabiler.