Klargjøring av dødsbo

Klargjøring av dødsbo

Å miste en som står deg nær er en trist situasjon, og for mange innebærer det også å måtte ta kontakt med andre aktører for å klargjøre dødsbo til videre salg. Kanskje ønsker du hjelp til å rydde ut og vaske boligen? Spesielt ved klargjøring av dødsbo vil det være viktig å gjenopprette frisk luft, fri for lukten av den avdøde og eventuelle andre vonde lukter som har satt seg i tiden fra dødsfallet inntraff.

Bistand under klargjøring av dødsboet

Det kan være flere ting som må være på plass før boligen er klar for et nytt kapittel. I Jesting Eiendomsservice har vi spesialisert oss på bistand i forbindelse med klargjøring av dødsbo.

I en situasjon der du får nøklene tilbake etter at politiet har gjennomgått leiligheten til den avdøde, er det viktig å være forberedt på hva som kan møte deg. Om du ikke ønsker å måtte håndtere en inspeksjon av leiligheten på egen hånd, står vi klare til å hjelpe deg å gå over boligen. Under en befaring kan vi kartlegge omstendighetene uten at du trenger å se det med dine egne øyne. Vi setter deretter opp en oversikt over hva som må gjøres. Etter dette vil neste steg være å klargjøre boligen for videre salg eller overtagelse av familien.

Klargjøring av boligen

Ved selve klargjøringen av boligen benytter vi ulike teknikker og metoder for å forsikre oss om at boligen er beboelig. Blant annet utfører vi luktsanering og desinfeksjon. I tillegg stiller vi med flisleggere, malere, elektrikere og andre nødvendige fagspesialister.

Vi forstår at det kan være mye å sette seg inn i under en prosess med klargjøring av en dødsbo. Vi kan derfor ta på oss ansvaret med å kontakte forsikringsselskapet. Vi kan også sette pårørende i kontakt med meglere for videre salg.

Start arbeidet i god tid

I situasjoner der en person har gått bort og etterlatt seg et hjem, gjelder det å komme i gang med klargjøring av dødsboet så fort som mulig. I situasjoner der den avdødes leilighet har fått stå i lang tid, vil det være mer krevende å få det tilbake i god stand. I noen tilfeller kan det være behov for utskiftninger av elementer i leiligheten. Alt som må gjennomføres vil deretter medføre at det tar lengre tid før boligen er klar til salg.

Ta vare på deg selv og de rundt

Klargjøring av dødsbo kan være en overveldende oppgave, så det er viktig å ta vare på deg selv underveis. Sørg for å prioritere egenomsorg og søk støtte fra familie, venner eller støttegrupper som kan bistå deg gjennom denne perioden. De kan bidra med både følelsesmessig støtte og praktisk hjelp.

Ønsker du hjelp med klargjøring av en dødsbo? Vi i Jesting Eiendomsservice vet hvordan vi skal utføre arbeidet på en diskret måte, og med hensyn til de pårørende.